Οικονομία

21.04.2017

Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας στο πάρκινγκ βαρέων οχημάτων και στο αμαξοστάσιο της Δ.Κ. Λευκώνα

Ο Δήμος Σερρών  προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης στο πάρκινγκ βαρέων οχημάτων και στο αμαξοστάσιο της Δ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά συνολικά, αλλά η τιμή θα προσδιορίζεται κατά είδος σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης.
 
 
Συνημμένα:  
Διαβάστηκε 347 φορές