Τοπική Αυτοδιοίκηση

13.10.2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΠΑΠΠΑ(VIDEO)

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΠΑΠΠΑ(VIDEO)

Σε ισχύ βρίσκεται το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία τους, τα οικονομικά και το προσωπικό των νομικών προσώπων αυτών, αλλά και τη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης. Ακόμη στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. και η κατάργηση των χειρόγραφων βιβλίων του Δημοτολογίου, λόγω της λειτουργίας νέου πληροφοριακού συστήματος υπό τον τίτλο “ Μητρώο Πολιτών”. Επίσης δίνεται η δυνατότητα τους Δήμους να καλύπτουν τις δαπάνες ταφής προσώπων που βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία ή είχαν την ιδιότητα του πρόσφυγα.Διαβάστηκε 292 φορές