Παιδεία

11.11.2017

Παρουσίαση βιβλίου: <Ψυχο-λογικές σχέσεις> του Ψυχολόγου - Μαθηματικού Δημήτρη Φλαμούρη

Παρουσίαση Βιβλίου του Ψυχολόγου - Μαθηματικού Δημήτρη Φλαμούρη Δευτέρα 13/11 ώρα 17:00 
Διαβάστηκε 54 φορές