Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000 ευρώ, στις Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποδίδεται συνολικό ποσό 11.035.400,00

 

Ανά Περιφερειακή Ενότητα η κατανομή έχει ως εξής:

 

 


 

 

Views: 2