75.000 ευρώ μπαίνουν στο ταμείο του δήμου Σερρών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και για τη δημιουργία βρεφικών τμημάτων με στόχο να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που υπήρχαν στο δήμο.