Αγγελίες για εργασία στην Κρι Κρι: Ζητείται προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων – ΠροσόνταΣε διαδικασία αναζήτησης προσωπικού βρίσκεται αυτό το διάστημα η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων Κρι Κρι.

HR SPECIALIST (Recruiter)
Job description
Αναθεωρεί και συνεχώς βελτιώνει τη διαδικασία της προσέλκυσης και της επιλογής προσωπικού, με στόχο την ταχύτερη και την ποιοτικότερη κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, καθώς και τη σύναψη win – win συνεργασιών, μεταξύ της Κρι Κρι και των νέων συνεργατών!

Job requirements

 • Απόφοιτος/η Σχολής Μanagement ή Οικονομικών ή Business, επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης HR, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, εκτελώντας αντίστοιχες αρμοδιότητες

 • Γνώσεις της Εργατικής Νομοθεσίας

 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office, με εξειδίκευση στο Excel

 • Στρατηγική και δημιουργική σκέψη, καθώς και ικανότητα άριστης επικοινωνίας, αναπτύσσοντας πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και παράλληλα διαχείριση πολλών και διαφορετικών projects

 • Οργανωτικότητα, προδραστικότητα, εχεμύθεια και εμπιστοσύνη, κρίνονται προαπαιτούμενα

 • Επιμονή στη λεπτομέρεια

 • Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα, με θετική διάθεση

 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης

 • Πακέτο Αποδοχών

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε το βιογραφικό σας.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 


Job requirements

Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κτηνιάτρου, Βιολόγου, Γεωπόνου Τεχνολόγου Τροφίμων (ΑΕΙ), Χημικού, Χημικού Μηχανικού ή συναφών σχολών με κατεύθυνση στα τρόφιμα

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων για τουλάχιστον 4 έτη

 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office

 • Γνώσεις Υλοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα ένταξης και εργασίας σε ομάδα

 • Επιθυμητή γνώση SAP και στατιστικών εφαρμογών

 • Επιθυμητή εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων και προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

 • Απαραίτητες δεξιότητες: προγραμματισμός και οργάνωση, σεβασμός στις διαδικασίες, επικοινωνιακές δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής

 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης

 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών

 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε το βιογραφικό σας.

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Job requirements

Τυπικά Προσόντα 

 • Απόφοιτος σχολής ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών

 • Άριστες γνώσεις χειρισμού MS Office & Autocad κρίνονται απαραίτητες

 • Πιστοποιημένες γνώσεις Αγγλικών είναι προαπαιτούμενες

 • Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών

 • Κατανόηση και σύνταξη μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού σχεδίου

 • Άριστη γνώση παραγωγικού εξοπλισμού και διαδικασιών συντήρησης είναι must

 • Άριστη γνώση και σύνταξη διαγραμμάτων ροής προϊόντος και βοηθητικών μέσων

 • Άριστη γνώση βιομηχανικών συστημάτων επεξεργασίας και δικτύων πεπιεσμένου αέρα, νερού, αζώτου

 • Βασικές αρχές βιομηχανικού αυτοματισμού θα εκτιμηθούν

 • Βασικές γνώσεις ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας

 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων με εστίαση σε γαλακτοκομικά προϊόντα

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής

 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης

 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών

 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε το βιογραφικό σας.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

 

job requirements

Τυπικά Προσόντα 

 • Απόφοιτος σχολής ΑΤΕΙ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών

 • Ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης ηλεκτρολογικού σχεδίου είναι απαραίτητη

 • Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας

 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

 • Εμπειρία  > 2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 • Γνώσεις εφαρμογής βιομηχανικών αυτοματισμών και δικτύων πεπιεσμένου αέρα κρίνονται απαραίτητες

 • Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα εκτιμηθεί

 • Ειδικές γνώσεις σε αντλίες, βάνες και βαλβίδες

 • Ειδικές γνώσεις οργάνων ελέγχου ροής, στάθμης, πίεσης, θερμοκρασίας

 • Καλή γνώση βασικών αρχών και διαδικασιών συντήρησης εξοπλισμού

 • Άριστη γνώση μηχανολογικού ή / και ηλεκτρολογικού σχεδίου

 • Άριστη γνώση διαγραμμάτων ροής προϊόντος και βοηθητικών μέσων

 • Βασική γνώση χειρισμού εξοπλισμού παραγωγής

 • Βασικές γνώσεις βιομηχανικών συστημάτων επεξεργασίας και δικτύων ατμού, ηλεκτρικής ισχύος, πεπιεσμένου αέρα, νερού, αζώτου

 • Ειδικές γνώσεις αυτοματισμού και αντίστοιχων εξαρτημάτων

 • Αρχές ασφάλειας, πυρασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας

 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής

 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης

 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών

 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε το βιογραφικό σας.

Αφήστε κάποιο σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *