Αγροτικές Παρεμβάσεις με τον Αθανάσιο Μπαντή την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
 
Ενημερώνοντας και σχολιάζοντας:
* για τις καταστροφές του «ΙΑΝΟΥ» στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις αποζημιώσεις των παραγωγών
* την πορεία των τιμών βάμβακος και τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα.
 

Views: 921