Την έντονη αντίθεσή τους στην υλοποίηση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) με τον τρόπο που αυτές λειτουργούν εκφράζουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας.

Οι αντιρρήσεις έχουν ως αντικείμενο τον γενικότερο σχεδιασμό για την λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Υγείας,