Αυτοί είναι οι 20 πρώτοι σε σταυρούς από το συνδυασμό Αραμπατζή και την Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων στα 39 από τα 155 εκλογικά τμήματα

 

 

 

 

 

Δήμος Σερρών: Αυτοί είναι οι 20 πρώτοι σε σταυρούς από το συνδυασμό Αραμπατζή στα 39 από τα 155 εκλογικά τμήματα


Δήμος Σερρών: Αυτοί είναι οι 20 πρώτοι σε σταυρούς από το συνδυασμό Αραμπατζή στα 39 από τα 155 εκλογικά τμήματα

Views: 22