Νέα παράταση έχει δοθεί στο πρόγραμμα επανασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Οικονομικών.

 

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών ενημερώνει τους καταναλωτές ότι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι και ειδική τριμερή Επιτροπή με συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου, του ΔΕΔΔΗΕ και ενός προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας θα εξετάσουν τα δικαιολογητικά, την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων.

 

Τα κριτήρια για την επανασύνδεση του ρεύματος είναι

α. Να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών εώς και τις 30 Απριλίου 2020 (από 21Οκτωβρίου 2018 που προέβλεπε η προηγούμενη ΚΥΑ).

β. η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του.

γ. να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (εισοδηματικό όριο)


Για πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα της Δημόσιας Υγείας στο Διοικητήριο εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες στο τηλέφωνο 232135571

 

 

Views: 31