Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629 ΚΥΑ για τα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.

 

Δείτε τα μέτρα που θα ισχύσουν 

Views: 441