Έκτακτη ενημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Σερρών

Οι πληρωμές είτε με την μέθοδο του click away είτε με την μέθοδο του click inside μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με προπληρωμή, εάν γίνονται ηλεκτρονικά, είτε με την χρήση pos στο κατάστημα.

Απαγορεύεται η χρήση μετρητών!