Σήμερα Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Σεβαστιανός, Σεβαστιανή, Σεβαστός, Σεβαστή.
Αγία Σεβαστιανή
Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 24 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Σεβαστιανή και Σεβαστή.
Η Σεβαστιανή ήταν μαθήτρια του αποστόλου Παύλου και καταγόταν από τη Σεβαστή της Φρυγίας. Μαρτύρησε στην Ηράκλεια της Θράκης επί Ρωμαίου αυτοκράτορος Δομιτιανού