• Μόνο για πληρωμές, νέα συμβόλαια, αλλαγή στοιχείων συμβολαίων • 4 νέες υπηρεσίες στο 11770 • Όλες οι υπηρεσίες από απόσταση στο www.dei.gr και στο 11770 • Μεγάλη ανταπόκριση των πελατών στις νέες υπηρεσίες της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ακολουθώντας πλήρως τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 προχωρεί στην επαναλειτουργία των καταστημάτων της από τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Τα καταστήματα θα λειτουργούν αποκλειστικά για:

• Πληρωμές

• Σύναψη Νέων Συμβολαίων

• Αλλαγή στοιχείων Συμβολαίων

Για την προστασία των πελατών και των εργαζομένων της, η είσοδος στα καταστήματα της ΔΕΗ  θα γίνεται μετά από θερμομέτρηση των εισερχομένων στο χώρο των καταστημάτων μέσα από ειδικές πύλες ή συσκευές θερμομέτρησης.

 

 

Η ΔΕΗ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της και τα στοιχεία της θερμομέτρησης
δεν θα καταγράφονται.


Παράλληλα, μέσα στα καταστήματα θα υπάρχουν συσκευές απολύμανσης των χεριών, ενώ οι υπάλληλοι θα φορούν υποχρεωτικά μάσκες. Το ίδιο συνίσταται και στους πελάτες, που εισέρχονται στο χώρο. Ήδη, στα καταστήματα έχει τοποθετηθεί το
σχετικό ενημερωτικό υλικό.

 

Views: 7