Σε διαδικασία αναζήτησης προσωπικού βρίσκεται αυτό το διάστημα η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων Κρι Κρι.

 

Επιλέγει προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων στις Σέρρες, Θεσσαλονίκη και Ασπρόπυργο

Συγκεκριμένα ζητούνται:

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

 

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολής Business ή Οικονομικών ή Marketing κρίνεται απαραίτητο

 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης Management ή Negotiatios ή Marketing, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 • Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικών

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση στο κλάδο των FMCG, είναι MUST

 • Αποδεδειγμένες γνώσεις και πρακτικές merchandising και space management

 • Άριστη γνώση MS Office (γνώση σε ERP SAP θα εκτιμηθεί)

 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης

 • Δυνατότητα να ταξιδεύει και να διανυκτερεύει στους νομούς Πιερίας, Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας

 


APPLY FOR THIS JOB

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

 

 •  Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολής Business ή Οικονομικών ή Marketing κρίνεται απαραίτητο

 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης Management ή Negotiatios ή Marketing, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 • Πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικών

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση στο κλάδο των FMCG, είναι MUST

 • Αποδεδειγμένες γνώσεις και πρακτικές merchandising και space management

 • Άριστη γνώση MS Office (γνώση σε ERP SAP θα εκτιμηθεί)

 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης

 • Δυνατότητα να ταξιδεύει και να διανυκτερεύει στους νομούς Πιερίας, Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας

 

APPLY FOR THIS JOB

 

HR SPECIALIST

 • Απόφοιτος/η Σχολής Μanagement ή Οικονομικών ή Business, επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης HR, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, εκτελώντας αντίστοιχες αρμοδιότητες

 • Γνώσεις της Εργατικής Νομοθεσίας

 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office, με εξειδίκευση στο Excel

 • Στρατηγική και δημιουργική σκέψη, καθώς και ικανότητα άριστης επικοινωνίας, αναπτύσσοντας πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και παράλληλα διαχείριση πολλών και διαφορετικών projects

 • Οργανωτικότητα, προδραστικότητα, εχεμύθεια και εμπιστοσύνη, κρίνονται προαπαιτούμενα

 • Επιμονή στη λεπτομέρεια

 • Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα, με θετική διάθεση

 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης

 

APPLY FOR THIS JOB

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

 •  Απόφοιτος σχολής ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών

 • Άριστες γνώσεις χειρισμού MS Office & Autocad κρίνονται απαραίτητες

 • Πιστοποιημένες γνώσεις Αγγλικών είναι προαπαιτούμενες

 • Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών

 • Κατανόηση και σύνταξη μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού σχεδίου

 • Άριστη γνώση παραγωγικού εξοπλισμού και διαδικασιών συντήρησης είναι must

 • Άριστη γνώση και σύνταξη διαγραμμάτων ροής προϊόντος και βοηθητικών μέσων

 • Άριστη γνώση βιομηχανικών συστημάτων επεξεργασίας και δικτύων πεπιεσμένου αέρα, νερού, αζώτου

 • Βασικές αρχές βιομηχανικού αυτοματισμού θα εκτιμηθούν

 • Βασικές γνώσεις ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας

 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων με εστίαση σε γαλακτοκομικά προϊόντα

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 

APPLY FOR THIS JOB

 

Views: 77