Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, ο Νόμος 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις είναι γεγονός, επιτυγχάνοντας διαφάνεια, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, οικονομία, διασφάλιση δημόσιου συμφέροντος!

 

Σήμερα, υπό το σχεδιασμό του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, προχωράμε σε σημαντικές αλλαγές στις κρίσιμες διατάξεις του Νόμου 4412 για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Προχωράμε σε μία ολιστικά διαφορετική προσέγγιση και μεταρρυθμίζουμε το χώρο επιλύοντας χρόνια ζητήματα ενός δαιδαλώδους θεσμικού πλαισίου, που ψηφίστηκε το 2016 και τροποποιήθηκε 385 φορές από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Προχωράμε σε μία σημαντική μεταρρύθμιση για τις Δημόσιες Συμβάσεις, παρεμβαίνοντας με ουσιώδεις τομές:

·Επιταχύνουμε και απλοποιούμε όλες τις διαδικασίες που καθυστερούν τα έργα.

·Ενισχύουμε το ρόλο των ιδιωτών και θεσμοθετούμε την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες.


·Θεραπεύουμε την παθογένεια των υψηλών εκπτώσεων

·Εκσυγχρονίζουμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες.

·Εισάγουμε και ενισχύουμε καινοτόμες πρακτικές, όπως είναι η ενίσχυση του συστήματος μελέτη – κατασκευή και η θεσμοθέτηση της διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς

Προχωράμε αποφασιστικά, αποτελεσματικά και με απόλυτη διαφάνεια!

 

 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Views: 204