Η τροχαία Καβάλας ενημερώνει για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν σε συγκεκριμένα σημεία της Εγνατίας Οδού λόγω τοποθέτησης καμερών CCTV

 

Πιο συγκεκριμένα :

Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα, από 05-09-2019 έως 04-10-2019, κατά την διάρκεια εργασιών εγκατάστασης καμερών CCTV, καταγραφής της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, στα κάτωθι σημεία:

α) Στη χ/θ 456+475 Α/Κ (29 Αγίου Ανδρέα) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους,
β) Στη χ/θ 467+925 Α/Κ (31 Αγίου Σίλα) επί της κεντρικής νησίδας και
γ) Στην χ/θ 472+970 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους.

 

-Οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς να πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Για τις αναφερόμενες (α) και (γ) θέσεις, θα γίνεται αποκλεισμός της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και για την (β) θέση αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας (ταχεία) κυκλοφορίας, για μήκος περίπου 100 μέτρων και προς τις δύο (2) κατευθύνσεις.


-Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών

 

Views: 9