24.9 C
Serres

Μείωση ενοικίου: Τα σημεία που προκάλεσαν ενστάσεις για το ολικό κούρεμα των ενοικίων

Date:

Η πρόσφατη παράταση της καραντίνας μέχρι και 11 Ιανουαρίου, έφερε νέα δεδομένα σε πολλές επιχειρήσεις

Η πρόσφατη παράταση της καραντίνας μέχρι και 11 Ιανουαρίου, έφερε νέα δεδομένα σε πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα καταβάλλουν ενοίκιο σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Ενστάσεις όμως, εκφράζουν οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων, στις τσέπες των οποίων αναμένεται να φτάσουν τα ενοίκια κουρεμένα, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα λάβουν αυτές τις αποζημιώσεις και χωρίς ακόμα να τους έχουν καταβληθεί οι οφειλές για τις αντίστοιχες μειώσεις ενοικίων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020.

Μάλιστα, παρόλο που στην ουσία δεν έχουν λάβει ακόμα τα χρήματα των ενοικίων από τα ακίνητα που μισθώνουν, οι υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, την εφορία τρέχουν κανονικά χωρίς καμία πρόβλεψη μετάθεσης ή ευνοϊκής ρύθμισης τους.

Το μέτρο της αναστολής της καταβολής του ενοικίου για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 αφορά επιχειρήσεις:

λιανεμπορίου,
εστίασης,
πολιτισμού,
αθλητισμού – γυμναστήρια,
τουρισμού (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.λπ),
μεταφορές,
κομμωτήρια,
κέντρα αισθητικής,
βιβλιοπωλεία
Ειδικότερα, σύμφωνα με το μέτρο, η επιχείρηση που μισθώνει- ενοικιάζει το ακίνητο δεν θα πληρώσει ενοίκιο για τον μήνα Ιανουάριο, καθότι το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον κρατικό προϋπολογισμό, επιμερίζοντας στην ουσία το κόστος του ενοικίου κατά 80% στο Κράτος και κατά 20% στον εκμισθωτή.

Το ίδιο μέτρο για την καταβολή του ενοικίου επεκτείνεται και για τον Φεβρουάριο, για όσες επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή κατά την περίοδο των εορτών, όπως και για τις επιχειρήσεις που θα είναι κλειστές με κρατική εντολή την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και οι επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών, με μια μικρή διαφοροποίηση.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν κατά τον μήνα Φεβρουάριο έκπτωση ενοικίου 80%, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί, με επιμερισμό του κόστους του ενοικίου κατά 60% στο Κράτος, 20% στις επιχειρήσεις-ενοικιαστές και 20% στους εκμισθωτές.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης ότι θα αποζημιώσει:

•Για τον Ιανουάριο 2021: Τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις παραπάνω επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου μισθώματος.
•Για το Φεβρουάριο 2021: Τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις παραπάνω επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν με το 40% του μηνιαίου μισθώματος.

Η κρατική αποζημίωση που θα δοθεί θα είναι αφορολόγητη.

Παράδειγμα:

Aν ένας ιδιώτης ιδιοκτήτης επιχείρησης που πλήττεται από τα μέτρα, εισέπραττε ενοίκιο 1.000 ευρώ, τότε για τον Ιανουάριο θα λάβει από το κράτος αποζημίωση ύψους 800 ευρώ. Για τον Φεβρουάριο θα λάβει αποζημίωση 600 ευρώ από το Κράτος και 200 ευρώ από τους ενοικιαστές. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η αποζημίωση υπολογίζεται στα 600 ευρώ για τον Ιανουάριο και στα 400 ευρώ για τον Φεβρουάριο.

Η προσθήκη πρόβλεψης και για τα νομικά πρόσωπα, αποτελούσε ένα αίτημα που είχε ζητήσει επανειλημμένως η ΠΟΜΙΔΑ, η οποία ωστόσο, με νέα ανακοίνωση της, χαρακτήρισε μεν την αναστολή της καταβολής του ενοικίου για τον Ιανουάριο, θετικό βήμα το οποίο όμως θα πρέπει να συνδυαστεί με τέσσερις ακόμα προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, με επιστολή τους ζήτησαν να καταβληθούν άμεσα εντός του Ιανουαρίου, οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιοκτήτες για τις μειώσεις ενοικίων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, το μέτρο της καταβολής της καταβολής της κρατικής αποζημίωσης να συνδυαστεί με μέτρα χρονικής μετάθεσής, ρύθμισης, αναστολής των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεών τους, να δοθεί παράταση για διορθώσεις σε όλες τις λανθασμένες δηλώσεις του διαστήματος Μαρτίου και να εκδοθεί άμεσα η απόφαση με τους ΚΑΔ, προκειμένου αφενός, να δουν ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να μην καταβάλλουν ενοίκιο και αφετέρου, να μπει τέλος στην αντίληψη ότι η μη καταβολή αφορά τους πάντες.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ:

Αξιότιμε κοι Υπουργοί, κε Διοικητά, Καλή Χρονιά!

Η εξαγγελία της κυβέρνησης για αναστολή της καταβολής του ενοικίου Ιανουαρίου από τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή και καταβολή του 80 % του μισθώματος στους ιδιοκτήτες από τον κρατικό προϋπολογισμό, μπορεί να αποτελέσει θετική εξέλιξη (παρά την απώλεια του 20 % του εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες), εφόσον εκπληρωθούν τέσσερις προϋποθέσεις:

Πρώτον να αναπροσαρμοστεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων μείωσης ενοικίου («COVID») Ιανουαρίου και μετά, προς όφελος τόσο των ιδιοκτητών όσο και της διοίκησης, έτσι ώστε ο έλεγχος ως προς το αν ο ενοικιαστής δικαιούται ή όχι τη μείωση του ενοικίου τον συγκεκριμένο μήνα να γίνεται αυτόματα, μέσω του ΑΦΜ & ΚΑΔ της δραστηριότητάς του, τη στιγμή υποβολής της δήλωσης COVID, όπως και η άμεση εκκαθάριση της δήλωσης και καταβολή του επιστρεπτέου ποσού στον ιδιοκτήτη, χωρίς να αναμένουμε τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Δεν νοείται να εισπράττουν οι ιδιοκτήτες (αν εισπράττουν.) μειωμένα ενοίκια με την προσδοκία της μερικής έστω αποζημίωσης από το κράτος και να ανακαλύπτουν μετά από έξι μήνες ότι ο ενοικιαστής δεν ήταν δικαιούχος της μείωσης! Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα οι επιστροφές για τα ενοίκια Ιανουαρίου να γίνουν άμεσα, και όχι περί το Πάσχα.

Δεύτερον, να καταβληθούν εντός του Ιανουαρίου οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιοκτήτες για τις μειώσεις ενοικίων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, και να δοθεί παράταση για διορθώσεις σε όλες τις λανθασμένες δηλώσεις του διαστήματος Μαρτίου-Οκτωβρίου, με βάση τις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ, ώστε να εκκαθαριστούν και αυτές. Σημειώνουμε επ΄αυτού ότι παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν τα στελέχη της ΑΑΔΕ, πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες δεν έχουν αποζημιωθεί πλήρως για τις μειώσεις ενοικίων Μαρτίου-Οκτωβρίου του 2020, με συμψηφισμό με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Τρίτον να ισχύσει αυτονόητα και υπέρ των ιδιοκτητών αυτών κάθε διαδικασία ρύθμισης, αναστολής ή παράτασης των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεών τους που προβλέπεται για τις άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, καθώς η τελευταία εμπρόθεσμη δόση ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα του 2019 καταβάλλεται το Φεβρουάριο.

Τέταρτον να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ η απόφαση με τους ΚΑΔ Ιανουαρίου 2021, ώστε να αποφευχθεί η γενικευμένη αντίληψη ότι η μη καταβολή ενοικίου αφορά τους πάντες, με καταστροφικά αποτελέσματα για τις συναλλαγές και τις σχέσεις ιδιοκτητών-ενοικιαστών!!!

Η ΠΟΜΙΔΑ αναγνωρίζει όπως πάντοτε τις δυσκολίες των ενοικιαστών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας οι οποίοι έχουν πληγεί βαρύτατα από την κρίση. Αποτελεί όμως γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι και οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεώθηκαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας με αναγκαστική μείωση των εισοδημάτων τους και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με το ίδιο, τουλάχιστον, ενδιαφέρον από το κράτος.

Πηγή dikaiologitika.gr

ΟικονομίαΜείωση ενοικίου: Τα σημεία που προκάλεσαν ενστάσεις για το ολικό κούρεμα των...

Μοίρασε τη δημοσίευση:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Κάνε Εγγραφή!

Τελευταία Νέα

Ειδήσεις
ΣΧΕΤΙΚΕΣ

Xαλκιδική: Πρόστιμα σε επιχειρήσεις για αποδείξεις και αδήλωτους εργαζόμενους

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν το...

Φορολογικές δηλώσεις: 7 στους 10 δεν πληρώνουν επιπλέον φόρο

Σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την λήξη της προθεσμίας...

Αυξάνονται οι έλεγχοι για το Δεκαπενταύγουστο – Καύσιμα, κυλικεία και ξαπλώστρες στο στόχαστρο

Ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, αυξάνονται οι έλεγχοι που πραγματοποιεί σε...

Η ελληνική ναυτιλία θα “καταπλεύσει” στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

Ένα πολυετές... φλερτ της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς προς την...