Έχοντας υπόψη την από 16/10/2020 ΔΔΑΔ Α 1123302 ΕΞ 2020 εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
 
σας γνωρίζουμε ότι από Δευτέρα 26/10/2020 η εξυπηρέτηση του κοινού στη Δ.Ο.Υ. Σερρών θα γίνεται υποχρεωτικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

 
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε τα αιτήματα σας (ΟΧΙ για ραντεβού) ηλεκτρονικά στο email της υπηρεσίας μας ([email protected]).
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

Views: 1208