Διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι βγαίνουν σε τηλεργασία, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

 

 

Η τηλεργασία υπάγεται στα μέτρα που είναι αναγκαία στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού.

Ειδικότερα, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού και βάσει των πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων, για τις υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% επί του συνόλου των πραγματικά υπηρετούντων και προσερχόμενων υπαλλήλων σε κάθε φορέα είναι υποχρεωτική για τους φορείς τουλάχιστον έως την 4 η Οκτωβρίου 2020 ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.

Έτσι, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού καλούνται να προβούν στον σχετικό προγραμματισμό εργασιών των υπαλλήλων του φορέα τους. Για τον συγκεκριμένο υπολογισμό θα ληφθούν υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους και επί των υπαλλήλων αυτών θα εξαχθεί το 40% που θα παρέχει εξ αποστάσεως εργασία.

 


Πηγή dikaiologitika.gr

Views: 38