Πράσινο τέλος ύψους 3 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) ή 30 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, επιβάλλεται από 1/1/2021 με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Πρακτικά αυτό σημαίνει επιβάρυνση για τους επαγγελματίες οδηγούς ,οι οποίοι διαμαρτύρονται

Προβλέπεται τέλος –μεταξύ άλλων- η αναπροσαρμογή των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο ηλεκτρικό ρεύμα σύμφωνα με τα επίπεδα κατανάλωσης για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες της υψηλής και της μέσης τάσης. Οι ιδιοκτήτες φορτηγών καλούν και άλλες ειδικότητες που πλήττονταινα διαμαρτυρηθούν.

Παράλληλα οι ιδιοκτήτες φορτηγών τονίζουν ότι έχουν και τις επιταγές που πρέπει να πληρωθούν, κάτι στο οποίο ο υπουργός ανάπτυξης δεν τους διευκόλυνε ενώ τα έξοδά τους τρέχουν

Όπως λένε χαρακτηριστικά το επάγγελμά τους δέχεται σοβαρό πλήγμα

 


Views: 450