Προσωπικό τριών ειδικοτήτων στις Σέρρες ζητάει η βιομηχανία γαλακτοκομικών ΚΡΙ ΚΡΙ.

Δείτε τις θέσεις εργασίας που προσφέρει


Υπεύθυνοι Μονάδας Βιοαερίου και Συμπαραγωγής (Σέρρες) – Απόφοιτος ΑΕΙ Πολυτεχνικής σχολής σχετικού αντικειμένου, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πιστοποιημένη παρακολούθησησεμιναρίων με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη (επιθυμητό), άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση AutoCAD, γνώση MS Office, αναλυτική σκέψη

Payroll Specialist (Σέρρες) – Απόφοιτος Οικονομικών ή Χρηματοοικονομικών – Λογιστικής, εμπειρία 2 χρόνων 2 ετών σε οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, γνώσεις της εργατικής νομοθεσίας, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού MS Office, κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Εργοδηγός Παραγωγής Παγωτού/Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Σέρρες) – Αντίστοιχο πτυχίο, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση βασικών αρχών και διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού

Δείτε εδώ περισσότερα

Views: 3018