Σύμφωνα με  την ΚΥΑ με τίτλο «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας επιλέξιμοι κτηνοτρόφοι  για την κατανομή βοσκοτόπων ορίζονται:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων ,εκτρέφει άνω των τριών Μονάδων Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) αιγών, προβάτων ή βοοειδών κάθε είδους και φυλής και υποβάλλει ή έχει υποβάλει στο παρελθόν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης, και β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτρέφει ζώα, των οποίων η εκμετάλλευση εντάσσεται σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου. Ωστόσο όμως η κατανομή τους παραμένει ένα πάγιο πρόβλημα από το 2013 όπως αναφέρει η πρόεδρος Κτηνοτρόφων  Ν. Σερρών Ελπίδα Σιδηροπούλου η οποία μίλησε στην εκπομπή ΚΑΘΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ  και την Ελένη Μωραΐτη.

Για τις ανάγκες εφαρμογής της απόφασης, ως αναλογία κατανομής βοσκοτόπων ορίζεται ο αριθμός Μονάδων  Μεγάλων Ζώων ΜΜΖ που μπορούν να βοσκήσουν σε ένα (1) εκτάριο προκειμένου να γίνεται ορθολογική χρήση και αξιοποίηση της έκτασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και του εκτρεφόμενου είδους ζώου.

Σύμφωνα πάντα με την κ. Σιδηροπούλου παρατηρείται μείωση στις Μονάδες Μεγάλων Ζώων. Οι διαχειριστικές μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διαιωνίζεται . 


Ακολουθήστε το epiloges.tv στο Google News και δείτε όλες τις
τελευταίες Ειδήσεις από τις Σέρρες, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Views: 184