Στις 14/10/2018, στα πλαίσια διενέργειας ελέγχων στη διακίνηση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, στον οδικό άξονα Προμαχώνα-Σερρών,

 

πραγματοποίησαν έλεγχο, με τη συνδρομή του αυτοκινούμενου οχήματος Χ-RAY, σε Δ.Χ.Φ. όχημα και κατάσχεσαν συνολικά 236,20 λίτρα αλκοολούχα ποτά, προερχόμενα μέρος εξ αυτών από τη Ρουμανία με προορισμό την Ιταλία, καθώς α) για την εν λόγω ενδοκοινοτική διακίνηση, δεν είχε τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία περί ενδοκοινοτικής διακίνησης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 57 και 58 ν2960/01 και στα άρθρα 33 και 34 της Κ.Ο. 2008/118/ΕΚ και β) η κατοχή τους δεν αποδεικνύονταν από κανένα νόμιμο φορολογικό και τελωνειακό παραστατικό και δεν αποδεικνύονταν η καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων στη χώρα μας.

 

 

 


 

Views: 7