Σέρρες: Νέα αντιδήμαρχος Καθημερινότητας η Σταυρούλα Αρβανίτη-ΑγιαννίδουΣύμφωνα με νέα απόφαση του Δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη ορίζεται νέα αντιδήμαρχος Καθημερινότητας η Σταυρούλα Αρβανίτη-Αγιαννίδου μετά την παραίτηση του Γιώργου Καδή

 

 

  Δείτε την απόφαση: 

 

Τροποποιεί τις αριθμ. 122/7278/24-2-1017 και 305/1702//21-5-2018 αποφάσεις Δημάρχου Σερρών και ορίζει την κα Σταυρούλα Αρβανίτη-Αγιαννίδου ως Αντιδήμαρχο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ» και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, της μεταβιβάζει τις παρακάτω τοπικές και καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων της  για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:


α) Οι κατά τόπον αρμοδιότητες:

  • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου  στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  • Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.  
  • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα
  • Την μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα τοπικά προβλήματα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβλημάτων.

β )Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Οι ασκούμενες αρμοδιότητές της όπως και εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:

  • Του Γραφείου Υποδοχής και εξυπηρέτησης Δημοτών και Διοικητικής βοήθειας
  • Της Δ/νσης των ΚΕΠ Δήμου Σερρών

 

Αναθέτουμε  στην ορισθέντα Αντιδήμαρχο με την παρούσα απόφαση,  την υπογραφή των εγγράφων, των αποφάσεων, των πάσης φύσεως δημοσίων συμβάσεων επί όλων των αρμοδιοτήτων που της ανατέθηκαν, όπως  και του δικαιώματος τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

Σε  περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ορισθέντος Αντιδημάρχου,  τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές της ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες της  όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γεώργιος.

Η θητεία της νέου Αντιδημάρχου ορίζεται από σήμερα και ισχύει έως και  31/8/2019 και στη διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά μόνο μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Κατά τα λοιπά  ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις Δημάρχου.

  Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού  ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Κοινοποίηση: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση

  Μακεδονίας Θράκης-Διοικητήριο

Αφήστε κάποιο σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *