18.8 C
Serres

Σέρρες: Οι νέοι αντιδήμαρχοι για τον δήμο Βισαλτίας και οι αρμοδιότητές τους(ονόματα)

Date:

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε  από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι,  αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.  “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,  σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.” 
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει, αναφορικά με την αντιμισθία. 
 4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ 191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Βισαλτίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του  ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες τριάντα (20.030) κατοίκους. 
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βισαλτίας έχει τέσσερις (04) Δημοτικές Ενότητες. 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν Πέντε έμμισθοι (05) Αντιδήμαρχοι. 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 809/85741/19.11.2021:Ορισμός Αντιδημάρχων (ΑΔΑ:  ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ). 
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 893/ 94156/20.12.2021: Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΩΓ0Ξ46ΜΤΛ6-8ΞΓ). 
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας (ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο Αρ.  Φύλλου 957/19.04.2013). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους του πλειοψηφούντος συνδυασμού ως  Αντιδημάρχους του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία από 09/01/2022 μέχρι 08/01/2023, εντός της  τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

 1. Τον κ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών  Λειτουργιών 

και του μεταβιβάζει το σύνολο των Αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών όπως καθορίζονται από το άρθρο 14 του Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Κυριότερα στον κ. Πασχαλίδη αναθέτουμε 

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων  οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής  Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, 
 • την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών  μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών  Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης, Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης  Δαπανών,Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και  αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος,  
 • την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον  προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που  εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης,  
 • την εποπτεία των Κ.Ε.Π. 
 • τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση  των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες. 
 1. Τον κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Υποδομών 

και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και  Πολεοδομίας του Δήμου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 15 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής  Προστασίας του Δήμου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 12 περ.18 του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας, και από τις ισχύουσες διατάξεις  Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Κυριότερα στον κ. Βαδικόλιο αναθέτουμε 

 • την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών  μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων,  Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού,  Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών  Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων,  Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών, Επίβλεψης έργων, 
 • την ευθύνη της Συντήρησης της αγροτικής δημοτικής και επαρχιακής οδοποιίας  του Δήμου Βισαλτίας τόσο με τα μηχανήματα του Δήμου, όσο και με την μίσθωση  ιδιωτικών μηχανημάτων, 
 • τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, την εκτέλεση των έργων, επισκευής και συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και την  εποπτεία των επεκτάσεων δικτύου Φ.Ο.Π.. 
 • τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση  των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες. 

III. Τον κ. ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής & Οικονομικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 11 (με εξαίρεση τις  αρμοδιότητες των θεμάτων Τουρισμού και τις αρμοδιότητες αδέσποτων ζώων) του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις  Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Κυριότερα στον κ. Ψαρρά αναθέτουμε 

 • τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας) την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
 • τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που  συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης την υλοποίηση, λειτουργία και εποπτεία του όλου συστήματος διαχείρισης  δεσποζόντων ζώων 
 • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία  επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία  οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, 
 • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση  υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών. τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση  των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες. 
 1. Τον κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος όπως καθορίζονται  από το άρθρο12 (με εξαίρεση τις αρμοδιότητες του γραφείου Πολιτικής Προστασίας) του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις  Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Κυριότερα στον κ. Χατζημάρκο αναθέτουμε: 

 • την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής  περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της  οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που  απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, 
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου, την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων, 
 • την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Διαχείρισης Υλικών,  Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 • τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση  των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες. 
 1. Τον κ. ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού,  Αθλητισμού, Νεολαίας και Δημοσίων Σχέσεων 

και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας και Πολιτισμού, όπως καθορίζονται από το άρθρο 13 του Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας, τις αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού και αδέσποτων ζώων, όπως καθορίζονται από το άρθρο 11 του Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και  Υπουργικών Αποφάσεων. 


Κυριότερα στον κ. Αδαμούδη αναθέτουμε: 

 • την εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων συντήρησης των σχολικών  κτιρίων, σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις κατά περίπτωση  αρμόδιες υπηρεσίες τού Δήμου, 
 • την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό τού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του  Δήμου, 
 • την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/06  περίπτωση ε’ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση  αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη  λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της  περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών  μονάδων του Δήμου, 
 • την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του  πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και  αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
 • την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων  πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων, 
 • την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, και του  Κοινωνικού Φαρμακείου, 
 • την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ, 
 • την υλοποίηση, λειτουργία και εποπτεία του όλου συστήματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, 
 • την προβολή και την προώθηση του Τουρισμού, 
 • την μελέτη και προώθηση των τοπικών πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων,  
 • την διερεύνηση και υλοποίηση αδελφοποιήσεων, 
 • την οργάνωση και επιμέλεια των δημοσίων σχέσεων του Δήμου, 
 • τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση  των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες. 

Β Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη το υ  προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

Γ Οι πιο πάνω Αντιδήμαρχοι: 

 • υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις με εντολή Δημάρχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων  τους 
 • εκπροσωπούν το Δήμο στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους 
 • ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Δ Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό  του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 

Ε 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ. ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ. 

 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ. ΨΑΡΡΑΣ. 
 2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ ΨΑΡΡΑ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ. 
 3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ. 
 4. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ ΑΔΑΜΟΥΔΗ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ. 

ΣΤ Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί πλήρως ο  Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή  κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ. 

Ζ Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτίας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

Ο Δήμαρχος 

Αθανάσιος Δ. Μασλαρινός 

ΕλλάδαΣέρρεςΣέρρες: Οι νέοι αντιδήμαρχοι για τον δήμο Βισαλτίας και οι αρμοδιότητές τους(ονόματα)

Μοίρασε τη δημοσίευση:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Κάνε Εγγραφή!

Τελευταία Νέα

Ειδήσεις
ΣΧΕΤΙΚΕΣ

Σέρρες: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Σιδηροκάστρου – Προμαχώνα

Φωτιά σε εν κινήσει αυτοκίνητο εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα...

Εκδήλωση τιμής συνταξιούχων εκπαιδευτικών των Σερρών- video

Εκδήλωση τιμής συνταξιούχων Σερραίων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη...

Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας: Οι πράσινες επενδύσεις στο επίκεντρο- video

Η νέα φιλοσοφία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας θέτει...

Σέρρες -Συγκίνηση: Η γιαγιά Σοφία 103 ετών τραγουδάει ποντιακά και διηγείται… -video

Η 103 ετών γιαγιά Σοφία ποντιακής καταγωγής τραγουδάει στην...