Αυξημένο το ενδιαφέρον δημοτών σχετικά με τις αναβαθμίσεις των δημόσιων υπηρεσιών που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα στο ζήτημα της εγκατάστασης των Νέων “Έξυπνων” υδρομέτρων.

Το εν λόγω πιλοτικό έργο αφορά στην εγκατάσταση συστήματος αυτόματης καταγραφής μετρήσεων κατανάλωσης νερού, αποτελούμενο από υδρομετρητές και τις υποδομές λήψης και μεταφοράς των μετρήσεων στο πληροφοριακό σύστημα ydata.eu.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, δίνει απαντήσεις σε όλα όσα θέλετε να ξέρετε σχετικά με την αναβάθμιση αυτή