Τελευταία παράταση δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο για τα παλιά τρακτέρ , δηλαδή αυτά που έχουν άδεια κυκλοφορίας πριν το 1998, για την τοποθέτηση Διάταξης Προστασίας Έναντι Ανατροπής. 

Πρόκειται για μία δοκό που αποτρέπει το ενδεχόμενο ανατροπής και σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν τοποθετηθεί δεν θα μπορεί να γίνει μεταβίβαση των τρακτερ

Μετά τη λήξη αυτής της παράτασης , σε αυτούς τα παλιά τρακτερ,  δεν θα μπορεί να γίνει μεταβίβαση ιδιοκτησίας , ούτε θα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας αν δεν έχει τοποθετηθεί πιστοποιημένη ΔΠΕΑ

Τη δαπάνη θα πρέπει να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες που θα πρέπει να αναζητήσουν εταιρίες γι αυτή την εργασία

Οι παραγωγοί λοιπόν θα πρέπει να σπεύσουν για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή μέχρι τέλος του έτους