“Παρά την ενημέρωση που είχαμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι αυτό φαίνεται ότι δεν θα γίνει μέχρι τις 24 Απριλίου”, δηλώνει στο Επιλογές ο αγροτοσυνδικαλιστής Στέργιος Λίτος

 Οι τελευταίες πληροφορίες που δημοσιεύει το agronews.gr, θέλουν την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με απόφαση Α 46/2021 της 29ης Μαρτίου να «αναστέλλει την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή την ανάθεση με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών που δημοπρατήθηκαν με τη με αριθμό 7759/2020 διακήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις οποίες έχουν υποβληθεί προσφορές στο πλαίσιο του διεθνή, δημόσιου διαγωνισμού που διεξάγεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. υπό το συστημικό αριθμό 94978, μέχρι την έκδοση απόφασης από την Α.Ε.Π.Π. επί της με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 585/2021 προδικαστικής προσφυγής».    

 Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 24 Απριλίου, όταν το εν λόγω ζήτημα θα εκδικασθεί εκ νέου και επί της ουσίας, καμιά ανάθεση έργου δεν μπορεί να γίνει, πράγμα που σημαίνει ότι όλο το πλαίσιο λειτουργίας του ΟΣΔΕ είναι στον αέρα, επομένως η διαδικασία παραλαβής των δηλώσεων (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021) δεν μπορεί να αρχίσει.


Ακολουθήστε το epiloges.tv στο Google News και δείτε όλες τις
τελευταίες Ειδήσεις από τις Σέρρες, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Views: 1024