Έως τις 30 Ιουνίου θα μπορούν οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις 2020. Η εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με τα εισοδήματα του 2019 άνοιξε τη Μεγάλη Τετάρτη.

 

 

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

 

Μαζί με το Ε3 υποβάλλεται και η δήλωση (Ε2) για τα εισοδήματα από ακίνητα που απέκτησε ο φορολογούμενος από ακίνητα για αστική εμπορική ή αγροτική χρήση εντός ή εκτός αστικών κέντρων.


 

 

 

Views: 16