25.6 C
Serres

Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας: Δίνει μαθήματα Πράσινης Ανάπτυξης

Date:

Με ξεκάθαρη στόχευση την χρηματοδότηση επενδύσεων και έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής, η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας προωθεί την νέα τραπεζική της φιλοσοφίας ως μια πράσινη (green) τράπεζα πρώτης επιλογής (first choice) και δεύτερης ευκαιρίας (second chance).

Έτοιμη να εξυπηρετήσει τα επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη σε όλο τα επίπεδα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Νέα κριτήρια εισάγονται σταδιακά στις διαδικασίες των τραπεζών καθώς προχωράει η προσαρμογή τους στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς στόχους για την αειφόρο τραπεζική και την βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη. Η ενεργειακή κρίση και η προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρώπης και της χώρας μας από το ρωσικό φυσικό αέριο να επιταχύνουν τις διαδικασίες.

Ένας από τους βασικούς άξονες του νέου αυτού πλαισίου είναι μια νέα διαδικασία αξιολόγησης επανασχεδιασμού και προσδιορισμού των χρηματοδοτοτικών πόρων με κατεύθυνση την ενίσχυση επενδύσεων σε ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ένα μεγάλο ποσοστό (περίπου το 60%) του πακέτου του Ταμείου Ανάκαμψης θα διοχετευτεί σε ενεργειακά έργα.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο η Συνεταιριστική Τράπεζα Κ. Μακεδονίας πρωτοπορεί. Η σημερινή διοίκηση και κυρίως ο πρώην πρόεδρος Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου ,σε μία ευφυή κίνηση τραπεζικής στρατηγικής, ήδη πριν από χρόνια είχε οριοθετήσει και προχωρήσει με βασικό κεντρικό άξονα στρατηγικής και ανάπτυξης της Τράπεζας την χρηματοδότηση επενδύσεων Α.Π.Ε.

Μια επιλογή η οποία καθιστούσε και καθιστά την τράπεζα σημαντικό παράγοντα στον τομέα των πράσινων επενδύσεων και με σημαντικό και ενισχυμένο ρόλο και συμβολή στον μετασχηματισμό της περιφέρειας Κ Μακεδονίας προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγική επιλογής είναι η τράπεζα να παρουσιάζει ένα συνεχώς αυξανόμενο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Μεγάλο μέρος των χορηγήσεων καταλαμβάνουν τα έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα, φωτοβολταϊκά συστήματα(100,8 MW), τόσο σε στέγες όσο και επί εδάφους, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (2,5MW) και τα έργα βιομάζας(4.5MW) και βιοαερίου(5,5MW).Η μόνη μορφή που δεν έχει έχει χρηματοδοτήσει η τράπεζα είναι τα αιολικά πάρκα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία δεδομένα του ισολογισμού της τράπεζας( 31-12-2020) το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο ανέρχεται πλέον σε 246 εκ.€ καταγράφοντας μία αύξηση 29,2% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Η αύξηση αυτή συνδέεται όπως προαναφέραμε ξεκάθαρα με την στρατηγική της τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας να προσαρμόσει την πιστωτική της πολιτικής σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλούς ρυθμούς αθέτησης καθώς συνδέονται με συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εικοσαετίας.


Συγκεκριμένα η τράπεζα έχει εγκρίνει και χρηματοδότηση έργα στον κλάδο των ΑΠΕ δυναμικότητας 113,3 MW με συνολικό προϋπολογισμό 91,1 εκ.€, ήτοι 37% στο σύνολο των δανείων της τράπεζας εκ των οποίων τα 53,68 MW έχουν συνδεθεί με το δίκτυο.
Τα έργα τα οποία έχουν λάβει χρηματοδότηση από την τράπεζα μέχρι σήμερα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία φωτοβολταϊκοί σταθμοί με μέση δυναμικότητα 1,3 MW με ενδεικτικό ετήσιο έσοδο παραγωγής 98.000 ,€ που διασφαλίζει τη μέσω της τιμής και συμφωνίας με ΔΑΠΕΕΠ.

Το οικονομικό αποτύπωμα και όφελος της τράπεζας οροθετείται από το παρακάτω παράδειγμα :Δεκαετές δάνειο ποσού 735.000€ που κοστίζει περίπου μια τέτοιου τύπου εγκατάσταση, το ετήσιο έσοδο από τόκους για την τράπεζα, υπολογίζεται σε 28.000€ ανά MW που αποτελούν σίγουρο έσοδο καθώς περιβάλλεται από την ασφάλεια του δημοσίου.

Με μία απλή αναγωγή των αριθμών, τα μεγέθη της Τράπεζας αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό και μάλιστα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού ,με σημαντικότερο στοιχείο την σταθερή εισπραξιμότητα κεφαλαίου και τόκων.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΟΝΑΔΑ

Όραμα και στόχος της διοίκησης της τράπεζας είναι η δημιουργία εξειδικευμένης μονάδας για την προώθηση της αειφόρου τραπεζικής. Μια μονάδα που θα ενισχύει ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιλέγουν να επενδύσουν σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών και εγκαταστάσεων τους, εξασφαλίζουν την αυτοπαραγωγή των ενεργειακών τους αναγκών, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και γενικότερα προβαίνουν σε επενδύσεις που σχετίζονται με την αειφόρο επιχειρηματικότητα.

Για να τεθούν τα ανωτέρω σε προοπτική, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ για τον Ιανουάριο, το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη χώρα ανέρχονταν σε 3.639,70 MW. Σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 942,94 MW η συμμετοχή των έργων αυτών ανέρχεται σε 5,69%. Στην δε περίπτωση που συνδεθούν στο προσεχές διάστημα όλα τα έργα η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας θα έχει χρηματοδοτήσει το 3,06% της εγκατεστημένης ισχύος στην χώρα και το 11,3% στην Κεντρική Μακεδονία. Πολύ σημαντικό ποσοστό αναλογικά με το μικρό μερίδιο αγοράς που κατέχει στο τραπεζικό σύστημα .

Στόχος λοιπόν της νέας τραπεζικής φιλοσοφίας είναι να βοηθήσει στην προσαρμογή των επιχειρήσεων του νομού και της περιφέρειας, στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά,στη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και να δώσει ώθηση στη δραστηριοποιηση τους σε νέους κοινοτομους τομείς. Επίσης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε μια ομαλή προσαρμογή στην μετάβαση σε μια νέα οικονομία χαμηλών ποσοστών άνθρακα.

Σκοπός της τράπεζας είναι να διευκολύνει ιδιώτες και επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στην απαραίτητη ρευστότητα για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων με θετικό αντίκτυπο.

πηγή moneypress.gr

ΟικονομίαΣυνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας: Δίνει μαθήματα Πράσινης Ανάπτυξης

Ειδήσεις
ΣΧΕΤΙΚΕΣ

Σέρρες: Καταστροφές από το χαλάζι σε καλλιέργειες στον Δήμο Βισαλτίας

Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση του...

Σέρρες: -“Γιορτή Σαρμά & Πίτας” στην πλατεία Ροδολίβους -Δείτε φωτο

Με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου, καλή διάθεση και πολλά...

Το ζευγάρι που άφησε τη Θεσσαλονίκη για να ζήσει στην «Άγρια Δύση» των Σερρών

Άφησαν πίσω τη Θεσσαλονίκη, για να ζήσουν -κυριολεκτικά- στην...

Μοίρασε τη δημοσίευση:Κάνε Εγγραφή!

Τελευταία Νέα