Ο συνδυασμός ΣΕΡΡΑΣ του κ. Στ. Φωτιάδη εκλέγει 14 δημοτικούς συμβούλους – Την μία έδρα καταλαμβάνει ο Στέφανος Φωτιάδης

 

 

 

Οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

 

 


 

 

 

 

 

 

Βροντού 1

Ορεινή 1

Λευκώνα 1

Μητρούσι 1

Σέρρες 9

Σκούταρι 1

 

 

 

Views: 16