Ομαλά κύλησε η σημερινή λαϊκή στην πόλη των Σερρών. Οι παραγωγοί και οι μικροπωλητές ήταν μειωμένοι σε αριθμό καθώς λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν σήμερα ήταν μόνο όσοι ο αριθμός της άδειάς τους
 
έληγε σε ζυγό αριθμό τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα και τις αποστάσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των μικροπωλητών η λαϊκή είναι ένας χώρος ασφαλής,

Η κίνηση στη λαϊκή αγορά σήμερα ήταν μειωμένη

 

 
 

Views: 67