Ενημερώνοντας και σχολιάζοντας σήμερα Πέμπτη 30 Ιανουαρίου στην εκπομπή Αγροτικές Παρεμβάσεις με τον Αθανάσιο Μπαντή

 

Συζητάμε στο ΕΠΙΛΟΓΕΣ για :

 

1) τα αποτελέσματα για τα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ της ΠΚΜ. Ανάλυση των «βάσεων», των αποτελεσμάτων και της βαθμολογίας
2) Βαμβάκι: Αποτίμηση της χρονιάς τώρα που η εκκοκκιστική περίοδος ολοκληρώνεται – πορεία εισκομίσεων συσπόρου βάμβακος.
Θα επηρεάσει ο κορονοϊός το χρηματιστήριο βάμβακος;

 

 


Views: 14