Ο Πρόεδρος, Χρήστος Μέγκλας, και ο Ά Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρων, Δημήτρης Γιαννάκης, συναντήθηκαν σήμερα Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 με την Γενική Πρόξενο της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη,

 

Σαμπίνα Μανταλίνα Σοματσέκου, και την Εμπορική Ακόλουθο, Σιμόνα Ντραγκομίρ στο Επιμελητήριο Σερρών.

 

συζητήθηκε εκτενώς η δυνατότητα συνεργασίας σε θέματα προώθησης και προβολής της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος του Ν. Σερρών με κοινές συνέργειες και διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων με σκοπό αφενός την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μας για αύξηση των εξαγωγών και αφετέρου την προσέλκυση επενδύσεων και επισκεπτών από την Ρουμανία, μία χώρα 20 εκατ. κατοίκων με 446 δις ΑΕΠ, όπου 6.500 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη ανοίξει παραρτήματα.

 

 


 

 

 

Views: 22