Ομιλίες του συνδυασμού “Συμμαχία Δημιουργικών Δυνάμεων Δήμου Νέας Ζίχνης με επικεφαλής τον Παύλο Κομβολίδη σε Αναστασιά και Άγιο Χριστόφορο

Ομιλίες του συνδυασμού "Συμμαχία Δημιουργικών Δυνάμεων Δήμου Νέας Ζίχνης με επικεφαλής τον Παύλο Κομβολίδη σε Αναστασιά και Άγιο Χριστόφορο
Ομιλίες του συνδυασμού "Συμμαχία Δημιουργικών Δυνάμεων Δήμου Νέας Ζίχνης με επικεφαλής τον Παύλο Κομβολίδη σε Αναστασιά και Άγιο Χριστόφορο

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι ομιλίες του συνδυασμού “Συμμαχία Δημιουργικών Δυνάμεων Δήμου Νέας Ζίχνης με επικεφαλής τον Παύλο Κομβολίδη σε δυο μικρά και αφημένα στην τύχη τους χωριά. Στην Αναστασιά και στον Άγιο Χριστόφορο

Ομιλίες του συνδυασμού "Συμμαχία Δημιουργικών Δυνάμεων Δήμου Νέας Ζίχνης με επικεφαλής τον Παύλο Κομβολίδη σε Αναστασιά και Άγιο Χριστόφορο

Ομιλίες του συνδυασμού "Συμμαχία Δημιουργικών Δυνάμεων Δήμου Νέας Ζίχνης με επικεφαλής τον Παύλο Κομβολίδη σε Αναστασιά και Άγιο ΧριστόφοροΟμιλίες του συνδυασμού "Συμμαχία Δημιουργικών Δυνάμεων Δήμου Νέας Ζίχνης με επικεφαλής τον Παύλο Κομβολίδη σε Αναστασιά και Άγιο Χριστόφορο