35.3 C
Serres

Panic Button: Πώς λειτουργεί και πως να το εγκαταστήσετε

Date:

Το κουμπί πανικού εγκαθίσταται σε κινητά τηλέφωνα έξυπνης τεχνολογίας (smartphones) και δικαιούχοι εγγραφής στην εφαρμογή είναι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι οποίες απευθύνονται στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές ή σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

H εφαρμογή και η εγκατάστασή της παρέχονται δωρεάν στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η χρήστρια μπορεί να ειδοποιεί την Αμεση Δράση όπου και αν βρίσκεται, δηλαδή όχι μόνο όταν είναι στο σπίτι της. Συγκεκριμένα, πατώντας παρατεταμένα την αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, ενεργοποιεί την εφαρμογή και αυτόµατα αποστέλλεται γραπτό µήνυµα (SMS) στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Αµεσης Δράσης.

Η Αμεση Δράση ενημερώνεται για την απειλή ή τον κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας της δικαιούχου, λαμβάνει τα στοιχεία και την τοποθεσία μέσω του στίγματος που δίνει η εφαρμογή και επεμβαίνει για την προστασία της. Πρόκειται για έναν σιωπηλό συναγερμό που δεν γίνεται αντιληπτός από τον δράστη, είναι απλό στη χρήση του και ενημερώνει άμεσα τις Αρχές.

Όπως σημειώνουν όμως αστυνομικές πηγές, η εγκατάσταση της κρυφής αυτής εφαρμογής έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και δεν είναι σε θέση πάντοτε να προλάβει το κακό. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της Γεωργίας, που δεν πρόλαβε ποτέ να τη χρησιμοποιήσει

Panic Button: Αναλυτικά τα βήματα εγκατάστασης της εφαρμογής

Η γυναίκα θα εγκαθιστά την εφαρμογή στο κινητό της με αριθμημένο κωδικό. Το πρώτο βήμα είναι να γίνει η εγγραφή της εφαρμογής.

Το panic button μπορεί να εγκατασταθεί σε κινητά τηλέφωνα έξυπνης τεχνολογίας (smartphones), που υποστηρίζουν λογισμικά ios και android, ανεξαρτήτως του παρόχου κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο είναι συμβαλλόμενο το εγγεγραμμένο πρόσωπο.

Για την εγγραφή στην εφαρμογή απαιτείται η συμπλήρωση του ονοματεπώνυμου, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και των στοιχείων διαμονής και επικοινωνίας της δικαιούχου, καθώς και η εισαγωγή του αριθμητικού κωδικού, που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα καταχωρείται και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία που ζητείται από την δικαιούχο.

Να αναφέρουμε ότι η διαδικασία εγγραφής και συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων γίνεται με ευθύνη της, καθώς παρέχει ρητή συναίνεση στους όρους χρήσης.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η γυναίκα έχει την δυνατότητα να ειδοποιεί την διεύθυνση άμεσης δράσης Αττικής («100»), με το πάτημα της σχετικής ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου της, σε περίπτωση που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο ή σε απειλή κινδύνου της ζωής της ή της σωματικής ακεραιότητάς της. Εάν το συμβάν αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η διεύθυνση άμεσης δράσης Αττικής ενημερώνει άμεσα την αντίστοιχη υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Με το πάτημα της ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, η εφαρμογή ενεργοποιείται και αμέσως αποστέλλεται sms στο επιχειρησιακό κέντρο της διεύθυνσης άμεσης δράσης Αττικής, με τις απαραίτητες εξατομικευμένες πληροφορίες του εγγεγραμμένου προσώπου, που βρίσκονται καταχωρημένες ως δεδομένα της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο σύνδεσμος με την θέση γεωεντοπισμού της γυναίκας που κινδυνεύει, όπως εμφανίζεται κατά τον χρόνο ενεργοποίησης της εφαρμογής

Panic Button: Διαδικασία χορήγησης του Panic Button από τις αστυνομικές αρχές

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, που επιλαμβάνονται καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία, ενημερώνουν την γυναίκα που έπεσε θύμα για την δυνατότητα που έχει να εγκαταστήσει την εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (panic button) στην συσκευή κινητού τηλεφώνου της, καθώς και για την διαδικασία και τους όρους εγκατάστασης και χρήσης.

Σε περίπτωση που η γυναίκα επιθυμεί να εγγραφεί στην εφαρμογή, τής αποδίδεται αριθμητικός κωδικός για την είσοδό της και την εκτέλεση της διαδικασίας εγκατάστασης της εφαρμογής. Η εφαρμογή απεγκαθίσταται από την συσκευή του κινητού τηλεφώνου της από το ίδιο το εγγεγραμμένο πρόσωπο.

Διαδικασία χορήγησης της εφαρμογής από τα συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ

Ο/η εκάστοτε αρμόδιος σύμβουλος του συμβουλευτικού κέντρου, κατά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής, ψυχολογικής και νομικής στήριξης και στο πλαίσιο ενημέρωσης της συμβουλευόμενης γυναίκας για τις παροχές που δικαιούται, εφόσον κρίνει, μετά από εκτίμηση της επικινδυνότητας, ότι συντρέχουν παράγοντες σοβαρού κινδύνου βίας, την ενημερώνει για την δυνατότητα να τής χορηγηθεί η εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)», καθώς και για την διαδικασία και τους όρους εγκατάστασης και χρήσης αυτής.

Εάν η γυναίκα δηλώσει ότι επιθυμεί να εγγραφεί στην εφαρμογή, συμπληρώνει και υπογράφει αίτηση, με την οποία ζητά την εγγραφή της στην εφαρμογή και την εγκατάσταση αυτής στην συσκευή του κινητού τηλεφώνου που η ίδια υποδεικνύει. Στην συνέχεια ο/η αρμόδιος/α σύμβουλος παρέχει στην συμβουλευόμενη γυναίκα τον αριθμητικό κωδικό για την είσοδό της στην εφαρμογή και την εγγραφή της σε αυτή. Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση φυλάσσεται από τον/την αρμόδιο/α σύμβουλο σε ξεχωριστό φάκελο από τον ατομικό φάκελο της εξυπηρετούμενης γυναίκας, ενώ η εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)» παραμένει στην διάθεση της γυναίκας και μετά την διακοπή ή την λήξη της συμβουλευτικής διαδικασίας και απεγκαθίσταται από την συσκευή του κινητού τηλεφώνου της από την ίδια, όποτε το επιθυμεί.

Η εφαρμογή panic button λειτουργεί στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης βάση δεδομένων με ονομασία «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟY (Panic Button)».

Τα στοιχεία που καταγράφονται κρυπτογραφημένα στην βάση δεδομένων «ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΝΙΚΟY (Panic Button)» είναι τα εξής :

α. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

β. Ονοματεπώνυμο

γ. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου

δ. Διεύθυνση κατοικίας (με αριθμό και Ταχυδρομικό Κώδικα σε διακριτά πεδία)

ε. Όνομα που αναγράφεται στο κουδούνι της κατοικίας

στ. Όροφος Κατοικίας

ζ. Ύπαρξη ιστορικού περιστατικών κακοποίησης

η. Ένδειξη κατοχής όπλου

θ. Ένδειξη ύπαρξης τέκνων

ι. Ένδειξη ύπαρξης ιστορικού εξαρτήσεων από ουσίες

ια. Ένδειξη ύπαρξης ιστορικού ψυχολογικών διαταραχών

ιβ. Ένδειξη εγκυμοσύνης

ιγ. Κωδικός χρήσης της εφαρμογής που αποδίδεται στο χρήστη

Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να αναφέρουμε ότι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες που λαμβάνουν τους αριθμητικούς κωδικούς που τηρούνται στη βάση δεδομένων της ΓΓΠΣΔΔ θα εφαρμόζουν το πλαίσιο ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της ΓΓΠΣΔΔ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

πηγή eleftherostypos.gr

ΕλλάδαΑστυνομικάPanic Button: Πώς λειτουργεί και πως να το εγκαταστήσετε

Ειδήσεις
ΣΧΕΤΙΚΕΣ

Φλώρινα: “Δεν ξέρουμε γιατί τον σκότωσε, λογικά ζήλευε” – Μαρτυρία για το άγριο φονικό

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τη φρικτή δολοφονία που...

74 συλλήψεις για την συμπλοκή με πυροβολισμούς έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού 

Σε 74 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ για την άγρια...

Θεσσαλονίκη: Συνολικά 63 συλλήψεις για ναρκωτικά σε μια εβδομάδα σε διάφορες περιοχές της πόλης

Συνολικά 63 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης...

Έγκλημα στη Φλώρινα: 32χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 30χρονο

Ένας 32χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ένας 30 χρόνο και...

Μοίρασε τη δημοσίευση:


Κάνε Εγγραφή!

Τελευταία Νέα