Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, σήμερα η υπάρχουσα λαϊκή αγορά των Σερρών λειτούργησε με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών

H παράλληλη λαϊκή αγορά των Σερρών λειτούργησε στο πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών. Σύμφωνα με τους περισσότερους πωλητές ο χώρος αυτός φαίνεται ότι δεν τους βολεύει

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι υπόλοιποι πωλητές στην παράλληλη λαϊκή αγορά