- Διαφήμιση -

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι 331 στόχοι και ορόσημα που θα κρίνουν την έλευση των 30,5 δισ. ευρώ

Συντάξεις, αναδρομικά, επιδόματα: Πληρωμές από σήμερα έως τις 30 Ιουλίου

Η Ελλάδα για να καταφέρει να λάβει τα 30,5 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να εκπληρώσει 333 ορόσημα, τα οποία περιγράφονται στις 260 σελίδες του κειμένου που εγκρίθηκε χθες από την Κομισιόν. H εκταμίευση της προκαταβολής περί τα τέλη Ιουλίου, θα είναι εύκολη υπόθεση για την Αθήνα. Μετά όμως τα πράγματα δυσκολεύουν και η χώρα καλείται να ικανοποιεί συγκεκριμένα «ορόσημα» και «στόχους», βάσει των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί και περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο προκειμένου να εκταμιεύεται η κάθε δόση έως το 2026.

Σε πρώτη φάση, για να λάβει άλλη μία δόση ύψους 1,97 δισ. έως το τέλος του έτους θα πρέπει να ολοκληρώσει 13 ορόσημα που συνδέονται με τις επιδοτήσεις και άλλα δύο με το σκέλος των δανείων. Στα ορόσημα περιλαμβάνεται και η ενεργειακή ανακαίνιση των κατοικιών εάν και έχει ξεκινήσει από το 2020. Στα ορόσημα του 2021 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το νομικό πλαίσιο για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η έναρξη ισχύος του εργασιακού νόμου, η έναρξη νομοθεσίας για το clawback, η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, η νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Κάθε εξάμηνο, οι Βρυξέλλες θα περνάνε από «κόσκινο» τα ορόσημα που η Αθήνα έχει συμπεριλάβει στο σχέδιο κι αν όλα κρίνονται ότι κινούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τότε θα ανάβει «πράσινο φως» για εκταμίευση χρημάτων. Αν κάποιο έργο – επένδυση έχει καθυστέρηση πέραν του χρονοδιαγράμματος, θα κινδυνεύει με απώλεια κονδυλίων και δανείων. Kαι θα πρέπει να καλύψει το κόστος ο κρατικός προϋπολογισμός και από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων. Ο τελικός… λογαριασμός θα γίνει στις 31 Αυγούστου του 2026, οπότε και θα φανεί εάν η Ελλάδα πέτυχε το στοίχημα της άντλησης του 100% των επιδοτήσεων και των δανείων που δικαιούται.

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα ορόσημα του 2021

Συγκεκριμένα, τα ορόσημα του 2021 είναι:

 • Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή φτώχεια, με τρεις κατηγορίες μέτρων πολιτικής στο σχέδιο: – Μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. – Μέτρα για τη βραχυπρόθεσμη προστασία των ενεργειακών φτωχών νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένου (1) του ορισμού των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια, μέσω συγκεκριμένων ποσοτικών κριτηρίων και (2) μιας συγκεκριμένης διαδικασίας για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εξέλιξης της ενεργειακής φτώχειας.
 • Πλαίσιο για εγκατάσταση και λειτουργία υποδομής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα – Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου και υπουργικών αποφάσεων για λειτουργία υποδομής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα . Παροχή φορολογικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και την εγκατάσταση υποδομής χρέωσης για ηλεκτρικά οχήματα.
 • Δημόσιες συγκοινωνίες – Έναρξη ισχύος αναθεωρημένου νομικού πλαισίου. Το αναθεωρημένο πλαίσιο πρέπει: β) να επιβλέπει το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία των σχετικών δικτύων μεταφορών · γ) εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων οδικών μεταφορών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος · (δ) να ρυθμίσει τη διαδικασία χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων για τη λειτουργία δημόσιων περιφερειακών και αστικών δρομολογίων (προγραμματισμένες και σταθερές διαδρομές) · και (ε) ρύθμιση του επιπέδου αποζημίωσης για την παροχή των προαναφερθεισών υπηρεσιών. Επιπλέον, ο νόμος καθορίζει τα γενικά κριτήρια για μελλοντικές προμήθειες υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών.
 • Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στο κλίμα και προστασία του περιβάλλοντος – Νόμος διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης -Έναρξη ισχύος ενός νόμου για την ανακύκλωση και την υγειονομική ταφή καθώς και την εισαγωγή κινήτρων για τους δήμους για την επίτευξη υψηλών ποσοστών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και την επιβολή φόρου υγειονομικής ταφής.
 • Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας – Έναρξη ισχύος του εργατικού νόμου που θα εκσυγχρονίσει α) τον νόμο για τον ιδιώτη εργασίας, β) ο νόμος για τη συλλογική εργασία και ο συνδικαλιστικός νόμος, γ) το σύστημα Εργάνη του υπουργείου Εργασίας που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και για τον εντοπισμό της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, και δ) το πλαίσιο για την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
 • Έναρξη ισχύος της οργανωτικής μεταρρύθμισης του Οργανισμού Απασχόλησης του Ελληνικού Ανθρώπινου Δυναμικού ( ΟΑΕΔ), αναδιάρθρωση, ανακαίνιση και μετονομασία των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Μείωση Clawback και εξορθολογισμός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης – Έναρξη ισχύος ενός νομικού πλαισίου (πρωτογενές δίκαιο) για τον επιμερισμό των κινδύνων στον υπολογισμό του clawback με τον καθορισμό δεσμευτικού στόχου μείωσης clawback τα επόμεna xronia .
 • Στο βαθμό που αυτό δεν επιτυγχάνεται, η διαφορά μεταξύ της στοχευμένης μείωσης και της πραγματικής μείωσης για κάθε έτος δεν θα ανακτηθεί από τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σχετικό ποσό θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Παρεμβάσεις στη φορολογική διοίκηση και την είσπραξη φόρων
 • Υιοθέτηση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών Εναρξη νομοθεσίας για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τροποποίηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς νομικού πλαισίου που παρέχει ειδικά κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Kωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και του εμπορίου . Σχέδιο νομοθεσίας για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων Επίσης,σχέδια για διαβούλευση πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας που παρέχουν βελτιώσεις του νομικού πλαισίου φορολογίας, χρηματοοικονομικής και αδειοδότησης και κίνητρα για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης – Σύνταξη λίστας κτιρίων που δεν επηρεάζονται από την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη
 • Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών με έναρξη ισχύος ενός νέου νόμο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα τροποποιεί εσωτερικές διαδικασίες και οργάνωση.

Ορόσημα για τα δάνεια

 • Υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και τουλάχιστον ενός Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που περιλαμβάνει: α) Κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων, που απαιτούν τη χρήση δοκιμών βιωσιμότητας, μια λίστα αποκλεισμού και υποχρεωτικούς ελέγχους συμμόρφωσης με τη σχετική κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία ανεξάρτητος ελεγκτής. β) Δέσμευση να επενδύσει τουλάχιστον το 38,5% των κεφαλαίων για την υποστήριξη της μετάβασης στο κλίμα και το 20,8% των κεφαλαίων για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης
 • Έναρξη ισχύος της νομικής εντολής της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και καθιέρωση του συστήματος ελέγχου και ελέγχου που (α) διασφαλίζει τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της επίτευξης ορόσημων και στόχων · (β) επιτρέπουν την προετοιμασία των δηλώσεων διαχείρισης και της περίληψης ελέγχου καθώς και των αιτήσεων πληρωμής και (γ) καθορίζουν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων για δικαιούχους, εργολάβους, υπεργολάβους και πραγματικούς ιδιοκτήτες σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού ( ΕΕ) 2021/241, πριν υποβληθεί το πρώτο αίτημα πληρωμής.

Πηγή newsbeast.gr

- Διαφήμιση -Ακολουθήστε το epiloges.tv στο Google News και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις Σέρρες, την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Exit mobile version