Το πόρισμα συγχώνευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και Θεσσαλονίκης

Tο τελικό πόρισμα της Επιτροπής “Γαβρόγλου” για τη συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και Θεσσαλονίκης.

 

Βάσει αυτού του πορίσματος ο υπουργός Κ. Γαβρόγλου κατάρτισε το Σχέδιο Νόμου που θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση , στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

NIKOS ZAPARAS

 

Το πόρισμα προβλέπει την ίδρυση Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο εντάσσονται οι τρεις Σχολές και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του υφισταμένου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

 

Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Προγραμμάτων διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι κοσμήτορες των σχολών του υφισταμένου ΔΙΠΑΕ, κοσμήτορες από τις σχολές των υπολοίπων κόμβων στη βάση της ισοτιμίας καθώς και ένα μέλος από την Πρυτανεία ή την Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου. 

Προπτυχιακά με δίδακτρα

Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Ι.Δ.Π.Σ.) θα λειτουργεί βάσει του Ιδρυτικού Νόμου του υφιστάμενου ΔΙΠΑΕ και θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ξενόγλωσσα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Το 60% της διδασκαλίας, έως και το 80% κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, μπορεί να παρέχεται εξ αποστάσεως.

Εκτός Μηχανογραφικού η εισαγωγή

Οι Σχολές του Ινστιτούτου θα δέχονται φοιτητές εκτός του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Διαδικασία εγγραφών των φοιτητών

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα μπορούν να εγγράφονται δυο (2) χρόνια μετά τη λήψη Απολυτηρίου Λυκείου και με βάσει κριτήρια εισαγωγής που καθορίζει η ΔΕ και αργότερα η Πρυτανεία του Ιδρύματος.

 

Θα μπορούν και τα τμήματα των ΤΕΙ να οργανώνουν προπτυχιακά με δίδακτρα

Τα Τμήματα των τριών ΤΕΙ τα οποία θα ενταχθούν είτε ως έχουν, ή αναμορφωμένα, καθώς και όσα νέα που θα δημιουργηθούν, εντάσσονται στις Σχολές που ιδρύονται στο πλαίσιο του Ιδρύματος. Τμήματα, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων δεν εμπίπτει στο γενικότερο γνωστικό αντικείμενο των Σχολών μπορούν να λειτουργούν ως ανεξάρτητα Τμήματα.

Στα Τμήματα που προέρχονται από την αναδιάρθρωση των υφισταμένων στα τρία ΤΕΙ οι φοιτητές θα εισέρχονται μέσω του Μηχανογραφικού Δελτίου Τμημάτων. Τα Τμήματα αυτά ωστόσο θα μπορούν να οργανώνουν και ξενόγλωσσα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε συνεργασία με τις σχολές του Ινστιτούτου και μόνο. Οι τελευταίες απονέμουν και τα πτυχία.

Πως θα ιδρυθούν τα Προπτυχιακά με δίδακτρα

Για την ίδρυση των ξενόγλωσσων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών απαιτείται σαφής αιτιολογική έκθεση καθώς και έκθεση βιωσιμότητας, σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του Ινστιτούτου, σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος και τελική έγκριση του ΥΠΕΠΘ. Η ποιότητα των ως άνω προγραμμάτων καθώς και η βιωσιμότητά τους κρίνονται σε ετήσια βάση από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (βλέπε σε επόμενη παράγραφο) που ιδρύεται στο ΔΙΠΑΕ, τα συμπεράσματα του οποίου υποβάλλονται στη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών η οποία και αναλαμβάνει την ευθύνη συνέχισης του προγράμματος.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. κατόπιν γνώμης του διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Δ.Π.Σ. και του Κέντρου Εκπαιδευτικών Ερευνών και Ανάπτυξης (Κ.Ε.Ε.Α.), μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να κατατέμνονται, να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο ή να μετονομάζονται τα Προγράμματα Σπουδών του Π.Ι.Δ.Π.Σ.

 

Σχολές και Τμήματα του ΔΙΠΑΕ

 

Σχολές του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών Κόμβος Θεσσαλονίκης (Headquarters)

Εντάσσονται οι 3 σχολές του υφιστάμενου ΔΙΠΑΕ οι οποίες και συναποτελούν το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Προγράμματα Σπουδών

Κοινωνιολογίας

Αραβικών Σπουδών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Προγράμματα Σπουδών

Μηχανικών Πετρελαίου

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σχολές και Τμήματα του Κόμβου Σερρών

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (έδρα Σχολής Σίνδος)

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος με τίτλο «Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού».

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (έδρα Σχολής Σέρρες)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Σέρρες)
Προκύπτει από τη διάσπαση του υφιστάμενου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (πρώην εισαγωγική κατεύθυνση Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)
Προκύπτει από τη διάσπαση του υφιστάμενου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (πρώην εισαγωγική κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών)

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
προκύπτει από την αναδιοργάνωση του υφιστάμενου Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΚΜ.

Λόγω εσωτερικής διαφωνίας του προσωπικού παρατίθενται και οι δύο προτεινόμενοι τίτλοι και κατατίθενται οι αντίστοιχες μελέτες βιωσιμότητας.

ΣΧΟΛΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (έδρα Σχολής Σέρρες)

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)
Προκύπτει από την μετεξέλιξη του λειτουργούντος τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς)
Προκύπτει από τη μετεξέλιξη του λειτουργούντος τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης

Σχολές και Τμήματα του κόμβου Καβάλας
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (έδρα Σχολής Καβάλα)

Τμήμα Φυσικής (Καβάλα)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τμήμα Χημείας (Καβάλα)

Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φ.Α. και Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Πληροφορικής (Καβάλα)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Τμήμα Γεωλογίας (Καβάλα)

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (έδρα Σχολής Σίνδος)

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (έδρα Σχολής Δράμα)

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
Προκύψει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση και ενίσχυση του Τμήματος Οινολογίας

Το Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα το Διδυμότειχο, προτείνεται να ενταχθεί στο Δ.Π.Θ. με όλα τα εμπράγματα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, κλπ.

Σχολές και Τμήματα του κόμβου Σίνδου
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (έδρα Σχολής Σίνδος)

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (έδρα Σχολής Σίνδος)

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Μαιευτικής

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (έδρα Σχολής Δράμα)

Τμήμα Γεωπονίας

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (έδρα Σχολής Σίνδος)

Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού

Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (έδρα Σχολής Σέρρες)

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Προκύπτει από την αναδιοργάνωση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Προκύπτει από τη συνένωση των Τμημάτων Μηχ. Αυτοματισμού και Μηχ. Οχημάτων

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Προκύπτει από τη συνένωση των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχ. Πληροφορικής

Ένταξη προπτυχιακών φοιτητών στα Τμήματα του νέου Ιδρύματος και πρόταση για αποφοίτους

 

Πρόσθετες οριζόντιες δομές

Στη Θεσσαλονίκη δημιουργούνται τρεις πρόσθετες οριζόντιες δομές:

α) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Κ.Ε.Ε.Α.) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός του Κ.Ε.Ε.Α. είναι η εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων στα γνωστικά πεδία σπουδών του Πανεπιστημίου, η μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και η εν γένει χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Το Κ.Ε.Ε.Α. συνεργάζεται με τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου και μελετά την αποτελεσματικότητα των παραπάνω μεθόδων, όπως αυτές εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική πράξη και μεριμνά για τη συστηματική παρακολούθηση και μελέτη των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών του φοιτητικού σώματος που παρακολουθεί σπουδές στο Ίδρυμα. Το Κ.Ε.Ε.Α. αξιολογεί όλες τις δομές εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου και εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη συνέχιση ή μη των προγραμμάτων σπουδών, τις τυχόν διορθώσεις που θα πρέπει να μεσολαβήσουν, κλπ. Το Κ.Ε.Ε.Α. μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε άλλα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

β) Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα Διετή Προγράμματα Σπουδών. Το διοικητικό μέρος των Διετών Προγραμμάτων θα μπορεί να διενεργείται στην Πανεπιστημιούπολη όπου θα παρέχεται η απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή, ενώ οι χώροι κατάρτισης θα μπορούν να είναι εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης και

γ) Ερευνητικό Κέντρο. Σε κάθε έναν από τους 4 κόμβους του νέου Ιδρύματος θα δημιουργηθούν αντίστοιχοι κόμβοι του Ερευνητικού Κέντρου

Προβλέπεται επίσης ενίσχυση των ανθρωπιστικών σπουδών, η διατύπωση σχεδίου διακυβέρνησης εξ αποστάσεως καθώς και η ανάπτυξη και τυποποίηση των σχέσεων με άλλους φορείς της περιοχής (ερευνητικά κέντρα, δομές natura κ.ά.)

Διοικητική Οργάνωση

Το ΔΙΠΑΕ, μετά το τέλος των διαδικασιών απορρόφησης, υπεισέρχεται σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου στις αντίστοιχες Πανεπιστημιουπόλεις. Το Πανεπιστήμιο συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Οι ΕΛΚΕ

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο με συνένωση των Μονάδων Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξής τους και εντάσσονται στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/προγράμματα που αυτοί έχουν αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι όσα ορίζονται στο ν.4485/2017. Προσωρινά, και μέχρι την 31η-8-2022 με δυνατότητα παράτασης οπότε και θα γίνει ανάδειξη των οργάνων αυτών με εκλογική διαδικασία, το Ίδρυμα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου. Στη Δ.Ε συμμετέχουν οι εκλεγέντες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των τριών πρώην ΤΕΙ σε θέσεις αντιπροέδρων και μελών αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συμπληρώνεται η ΔΕ με μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, και ορίζεται ο Πρόεδρος και ο τρίτος Αντιπρόεδρος αυτής, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα Πρύτανη και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Ο Πρόεδρος είναι ενεργό ή αφυπηρετήσαν μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο εκτείνεται, πέραν της έδρας του, στους κόμβους της Σίνδου, της Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες και της Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα την Καβάλα. Στον κόμβο της Κεντρικής Μακεδονίας υπάγονται οι πανεπιστημιουπόλεις της Κατερίνης και του Κιλκίς και στον κόμβο της Ανατολικής Μακεδονίας η πανεπιστημιούπολη της Δράμας

Οι εκλεγέντες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις

Στις έδρες των πρώην ΤΕΙ, Σίνδος, Καβάλα και Σέρρες, λειτουργούν Συμβούλια Μετάβασης, στα οποία μετέχουν εκλεγέντες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις. Η σύνθεση των Συμβουλίων Μετάβασης είναι μεικτή, δηλαδή το κάθε Τοπικό Συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη που υπηρετούσαν στο οικείο ΤΕΙ αλλά και μέλη που υπηρετούσαν στα άλλα ΤΕΙ. Τα Συμβούλια ασκούν όσες αρμοδιότητες τους αναθέτει, για συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της, η ΔΕ όπως π.χ. η διευθέτηση θεμάτων που αφορούν τα Προγράμματα Σπουδών, το συντονισμό και την επίλυση διαδικαστικών θεμάτων ως προς την ενοποίηση των προϋπολογισμών τους και την οικονομική διαχείριση αυτών στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν την ενοποίηση των ΕΛΚΕ.

Το Πανεπιστήμιο διοικείται ηλεκτρονικά

Μέχρι την εγκατάσταση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το αργότερο μέχρι τη λήξη της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής, η διοίκηση του πανεπιστημίου, όπου δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, γίνεται με συμβατικό τρόπο. Η Διοικούσα Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των απαιτούμενων λεπτομερειών για την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εκτιμήθηκε, τέλος, ότι για την επεξεργασία του σχεδίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Ιδρύματος, καθώς και της απαιτούμενης υποδομής, απαιτείται η χρηματοδότηση ειδικής μελέτης.

Δικαιούχοι περιφερειακών προγραμμάτων

Οι Σχολές και τα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθώς και τα θεσμοθετημένα εργαστήρια, το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Α.Μ.Θ. και τα Προγράμματα Σπουδών τουΠ.Ι.Δ.Π.Σ., που έχουν έδρα την Καβάλα και τη Δράμα είναι δικαιούχοι σε όλα τα περιφερειακά προγράμματα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν επιτρέπεται να εκτελεστούν ή μεταβιβαστούν σε άλλες πανεπιστημιουπόλεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ περισσότερα   esos.gr

 

 

 

Αφήστε κάποιο σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *