67 ιδιωτικά έργα και 28 δημόσια έχει εντάξει στο πρόγραμμά της η ΑΝΕΣΕΡ συνολικού προϋπολογισμού 23 εκ ευρώ όπως τονίζει με δήλωσή του, ο πρόεδρος Δημήτρης Καριπίδης.

Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόγραμμα LEADER στην Κεντρική Μακεδονία κατέχουν οι Σέρρες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΑΝΕΣΕΡ εκδόθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  ο απολογιστικός πίνακας με τα ποσά που κατανεμήθηκαν σε όλες τις αναπτυξιακές της περιφέρειας .

Η ΑΝΕΣΕΡ έχει εντάξει συνολικά 67 ιδιωτικά έργα και 28 δημόσια στο πρόγραμμα  συνολικού προϋπολογισμού 23 εκ ευρώ.  Ήδη οι συμβάσεις με τους ιδιώτες έχουν προχωρήσει και πλέον αναμένεται η 2η προκήρυξη από το υπουργείο.  Είναι χαρακτηριστικό πάντως σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΑΝΕΣΕΡ ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο καθώς πρόκειται για ένα επικερδές πρόγραμμα