Ανοιχτή πρόσκληση απευθύνει ο δήμος Σερρών για συμμετοχή στη δημοτική επιτροπή Διαβούλευσης. Η πρόσκληση αφορά φορείς οργανώσεις αλλά και απλούς πολίτες που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σερρών,

 

εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στο θεσμό αυτό και την Επιτροπή, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του).

 


 

 


 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

Ο Δήμος Σερρών, προκειμένου να συγκροτήσει την δημοτική επιτροπή διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) (όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες) απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια:

α) Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) Των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) Εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων 

 

που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σερρών, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στο θεσμό αυτό και την Επιτροπή, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του).

 

  Επίσης καλούνται να προσέλθουν οι δημότες του Δήμου Σερρών που επιθυμούν να εγγραφούν στον Ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο Σερρών, στον οποίο μπορεί να εγγραφεί κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, προκειμένου να συμμετάσχει στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. 

 

Το σχετικό έγγραφο-δήλωση συμμετοχής μπορεί να σταλεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς, ταχυδρομικά ή να επιδοθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, στο Γραφείο 12 (κ. Δέσποινα Γαλάνη ) ή στο ΦΑΞ 23210-22187, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε δημότες του Δήμου που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης.

 

Ακολουθήστε το epiloges.tv στο Google News και δείτε όλες τις
τελευταίες Ειδήσεις από τις Σέρρες, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Views: 206