Υπογράφηκε στο υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) η σύμβαση μεταξύ της «North Aegean Slops» και της χορηγού εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια»

 

για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου μέσω της περισυλλογής περιπλεόντων αντικειμένων και με στόχο την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης που παρατηρούνται.

 

Η όλη διαδικασία ανάθεσης του έργου έγινε υπό την εποπτεία του ΥΜΑ-Θ και του Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο νόμιμος εκπρόσωπος των ΕΛΠΕ, Χριστόφορος Αντώτσιος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, Ηλίας Ορφανίδης. Η εταιρεία «North Aegean Slops» αναλαμβάνει για τρεις μήνες το έργο «Περισυλλογή επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων, καθώς και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες του Θερμαϊκού Κόλπου», με τη χρήση του κατάλληλου πλωτού αντιρρυπαντικού μέσου και λοιπού εξοπλισμού.

Οι εργασίες περισυλλογής και αντιμετώπισης της ρύπανσης θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα για έξι ώρες την ημέρα ενώ η εταιρεία υποχρεούται να βρίσκεται σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια σημαντικών πολιτιστικών, κοινωνικών ή αθλητικών γεγονότων καθώς και σε περίπτωση έκτακτων ρυπαντικών επεισοδίων.

 


ethnos.gr

Views: 19